Bogucice Katowice historia fakty zdjęcia
o naszej dzielnicy
2015-07-07

Muzeum Śląskie
Festiwal Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskie
autor: Tomasz Makosz Bogucice.info kontakt z autorem artykułu poprzez formularz portalu0048 510 511 085
bogucice.info Śląskie Śląskie Katowice

Festiwal Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskie

Bogucice Muzeum Śląskie Festiwal Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskie Od czasu definitywnego zlikwidowania Kopalni Węgla Kamiennego Katowice w 2001 roku do czasu przejęcia terenów po kopalnianych przez Muzeum Śląskie upłynęło sporo czasu i bez gospodarza bardzo wiele eksponatów oraz same budynki uległy zniszczeniu i rozkradzeniu. W 2004 roku kiedy pojawiła się koncepcja zagospodarowania tego terenu i utworzenie katowickiej Strefy Kultury. Budowa trwała, a zniecierpliwieni mieszkańcy nie mogli się doczekać otwarcia, które jednak nastąpiło 26 czerwca 2015 podczas pamiętnej trzy dniowej uroczystości Festiwalu Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskie.

Trochę historii.

Bogucice Muzeum Śląskie Festiwal Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskie Zgodnie z historią Muzeum Śląskie cierpiało na brak siedziby od ponad 90 lat. Pierwszą inicjatywę utworzenia muzeum dało Towarzystwo Muzeum Ziemi Śląskiej w 1924 roku co poprzez wieloletni proces kształtowania się tej instytucji zaowocowało utworzeniem Oddziału Sztuki przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim już w 1927 roku. Dwa lata później Sejm Śląski powołał nową instytucję co uważa się za początek powstania Muzeum Śląskiego. Ten ambitny projekt uzyskał wybudowany w 1939 roku według projektu Karola Schayera modernistyczny i bardzo nowoczesny jak na owe czasy gmach. Wybuch wojny w 1939 roku i powrót najbardziej uprzemysłowionej części Śląska do Niemiec spowodował, że władze administracyjne w rewanżu za utratę dóbr przez wielu właścicieli po przejęciu w 1922 roku Śląska, a także propagandę polską i działalność antyniemiecką zdecydowali się na wyburzenia gmachu w latach 1941-1944.

W 1984 roku po reaktywowaniu się Muzeum Śląskiego zajęło ono opuszczony po Zakładzie Drzewnym Przemysłu Górniczego budynek byłego hotelu Grand wybudowanego w 1899 roku.

Założeniem austryjackiej pracowni projektowej Riegler Riewe Architekten z Grazu było przede wszystkim uzyskanie minimalnej ingerencji architektonicznej w poprzemysłową przestrzeń jaka została na tym terenie po KWK Katowice. Takie działania powodują zagospodarowanie terenu i obiektów bez zafałszowania historii i zabytkowej architektury. Jest to dość rzadkie podejście we współczesnej Polsce czego dowodem jest koncepcja wyburzenia naszego parkowego amfiteatru pod pretekstem "odpływania", a także obciążenia go winą za powszechnie panujący wandalizm wraz z dorabianiem różnych ideologii przez nieprofesjonalistów, którym wydaje się że skoro siedzą na stołkach to ma to oznaczać, że wiedzą i są kompetentni.

Wyłoniona w międzynarodowym konkursie projektów na nową siedzibę Muzeum Śląskiego austryjacka firma Riegler Riewe Architekten z Grazu podjęła się bardzo trudnego zadania mającego jak najmniej przysłonić i zmienić teren, ale pomieścić 25 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Sprytne rozwiązanie zlokalizowanie powierzchni wystawowej pod ziemią oraz dostarczenie jej światła dziennego za pomocą licznych świetlików znajdujących bezpośrednio na powierzchni jak i w mocno przeszklonych budynkach budzi nie tylko zachwyt przechodniów, ale i spełnia oczekiwania funkcjonalne.

Od podpisania umowy na projekt 8 lutego 2008 roku upłynęły 3 lata do całkowitego ukończenia obecnych budynków, a roboty budowlane prowadziła firma Budimex S.A. z Warszawy i Ferrovial Agroman S.A. z Madrytu.

Realizacja projektu wymagała koordynacji wszystkich działań związanych z sąsiednimi budowami na terenie Strefy Kultury, gdyż prowadzone były prace nad Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia oraz Międzynarodowym Centrum Kongresowym, nowych dróg i parkingów, sieci elektroenergetycznych i wodno-kanalizacyjnych.

W trakcie budowania nowej siedziby zrewitalizowano ponad 2,7 ha powierzchni poprzemysłowej stanowiącej około 83 procent całkowitej powierzchni Muzeum Śląskiego. Wybudowano również garaż dla 232 samochodów z bezpośrednim przejściem do muzeum. Cała wystawa mieści się w budynku który sięga 14 metrów pod ziemię i ma 4 poziomy umożliwiające zlokalizowanie i oddzielenie galerii o różnych tematykach. Dzisiaj (2015) mamy tu na poziomie p2 Galerię sztuki polskiej od 1800 do 1945 roku, Galerię sztuki polskiej po 1945 roku, Galerię plastyki nieprofesjonalnej, a na poziomie P4 Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów, Galeria śląskiej sztuki sakralnej, Laboratorium przestrzeni teatralnych - przeszłość w teraźniejszości, Centrum Scenografii Polskiej oraz ekspozycji czasowych.

Festiwal Otwarcia

Bogucice Muzeum Śląskie Festiwal Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskie To była przede wszystkim wspaniała impreza przygotowana dla wszystkich przybyłych gości bez względu na wiek, ale i tych którzy brali udział w jej obsłudze. Muzeum Śląskie w celu ułatwienie i uporządkowania zwiedzenia, redukcji niepotrzebnych kolejek uruchomiła program rezerwacji miejsc po których uzyskiwało się zaproszenia. Bardzo wspaniałym gestem w związku z lokalizacją nowej siedziby Muzeum Śląskie była decyzja pani dyrektor Alicji Knast, która stworzyła specjalne wejścia dla mieszkańców dzielnicy Bogucice. Bardzo wiele osób nie rozumiało dlaczego wolontariusze liczą osoby, jednak była to konieczność jednorazowo podczas festiwalu. W trakcie normalnego funkcjonowania przybyli do Muzeum Śląskie goście będą swobodnie wpuszczani wejściem głównym, jednak podczas festiwalu otwarcia wpuszczenie wszystkich którzy przybyli spowodowałoby strasznym chaosem stwarzającym poważne zagrożenie. Każdy kto był na Festiwalu Otarcia potwierdzi, że strasznie wyglądająca kolejka gości oczekujących na wejście rozchodziła się z prędkością przemarszu osoby dorosłej na odcinku na którym ona była.

Najbardziej spontanicznym gestem świadczącym, że Muzeum Śląskie jest dla ludzi go odwiedzających była kolejna decyzja, która pozwoliła wykorzystać wolne miejsca przez osoby, które nie posiadały zaproszeń. W ten sposób bardzo wiele wolnych miejsc zostało zagospodarowanych przez osoby, które po prostu przyszły dla atrakcji plenerowych jakie odbywały się w ogólnodostępnej części.

Festiwal Otwarcia trwał dokładnie trzy dni podczas których przybyli goście mogli uczestniczyć w licznych koncertach takich jak AbradAba, Orkiestry Dętej Katowice, Ligocianie z piosenką Bogucice piykno wieś, Marka Makarona Motyki. Ciekawostką były pokazy multimedialne jak Śląskie mity inspirowany postaciami z książki Ewy Kucharskiej, Malarze na gigancie. Zupełną ciekawostką był mapping "U szturma na altanie kaj zawsze wisi pranie" Magdy Bartkiewicz Podgórskiej, który polegał na wyświetlaniu w oknach starego warsztatu elektryków obecnie główna rozdzielnia muzeum różnych scen tak, jakby widzowie mappingu leżący na świeżym powietrzu na leżakach zaglądali w okna familoków. Wyświetlane postacie rozmawiały ze sobą, także wykonywały różne czynności domowe czemu towarzyszył również dźwięk. W audytorium znajdującym się na poziomie minus cztery odbywały się liczne dyskusje, prelekcje i wyświetlane były filmy jak Boże Ciało Adama Sikora, Angelus Lecha Majewski, Święta wiedźma Henryka Baranowski, Sówka Erwin Adama Sikory, Piąta Strona Świata Roberta Talarczyk, Oskarowe Kostiumy Barbary Ptak Krzysztofa Korwin Piotrowski, Karol Stryja ? Ślązak który zdobył cały Świat Violetty Rotter Kozera.

Bogucice Muzeum Śląskie Festiwal Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskie W drugim dniu festiwalu o godzinie 12.00 Muzeum Śląskie zostało udostępnione gościom szczególnym jak Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, członkowie Komitetu Honorowego oraz przedstawiciele instytucji i władz samorządowych, politycy z całej Polski, którzy chcieli zwiedzić nową siedzibę Muzeum Śląskiego, a w niedzielę przez krótki okres pomiędzy wejściami mieszkańców Bogucice i osób zaproszonych muzeum zwiedziła pani premier Ewa Kopacz.

Dla dzieci organizatorzy przygotowali takie punkty programu jak gra terenowa "Meluzyny i nowe technologie" oraz rodzinny turniej gry w boule odbywający się na ścieżkach pomiędzy rabatami kwiatów. Dla najmłodszych przygotowano natomiast specjalną strefę zabaw, w której mieli okazję wcielić się w mistrzów plastyki nieprofesjonalnej niczym Erwin Sówka czy Paweł Wróbel. Na ogrodzeniu przy byłej maszynowni parowej szybu Gwarek, a później jego łaźni swoje pracę z dziećmi kolorowała i wypełniała różnymi wzorami Mona Tusz, a fanów sztuki współczesnej przyciągnęły warsztaty street artu oraz pokaz multimedialny inspirowany postaciami z książki Ewy Kucharskiej i Marka Jagielskiego.

Duch tej imprezy i jej ludzie

Bardzo często prasa podaje sukces w postaci statystyk, które tutaj mówią o prawie 17 tysiącach zwiedzających, 40 punktach programu, o fantastycznych widokach z tarasu widokowego na 47 metrowej wieży wyciągowej szybu Warszawa, które podziwiało prawie 2500 osób. Około 300 osób wysłuchało wykładu inauguracyjnego "Przeszłość to obcy kraj. Dialogi historii z pamięcią" wygłoszonego przez prof. Roberta Trabę, dyrektora Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, a następnie goście wspólnie z kuratorami obejrzeli wystawy. Taki wielki sukces mógł dokonać tylko profesjonalny zespół pracowników Muzeum Śląskiego pod dyrekcją pani Alicji Knast, który wypełnił pozytywnie gościom czas od rana do późnej nocy.

Chociaż nie jestem dobrym dziennikarzem co najwyżej amatorem to jednak nie mogę dopuścić się kłamstwa i pominąć innych istotnych informacji o wiele ważniejszych niż dane statystyczne.

Głównym zamiarem organizatorów Festiwalu Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskie było przede wszystkim dostarczenie maksimum pozytywnych wrażeń wszystkim odwiedzającym gościom i uczestniczącym w imprezie. Z tym zamiarem budowano wszystkie galerie i wystawy, które zostały już Państwu udostępnione na stałe i które wycisnęły u niektórych osób nawet łzy pozytywnego wzruszenia.

Imprezy odbyła się z udziałem wolontariuszy koordynowanych przez nadzór pani Milena Skupień z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach oraz pana Adam Pisarek pracownika Muzeum Śląskie.

Bogucice Muzeum Śląskie Festiwal Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskie Wolontariusze zajmowali się przede wszystkim obsługą gości udzielając im informacji na temat odbywających się na terenie imprez i koncertów, a także o możliwości zwiedzenia wszystkich dostępnych w tych dniach wystaw pomagając im do nich dotrzeć. Do ciężkiej pracy wolontariuszy należało również koordynacja ruchu zwiedzających oraz pilnowanie wystaw przed osobami, które nie chciały zastosować się do regulaminu zwiedzania. Szychty wolontariuszy trwały po 6 godzin dziennie przez trzy dni od 26 do 28 czerwca 2015 roku do późnych godzin nocnych. Warto tu podkreślić, że bardzo wielu wolontariuszy wykonywało to pomiędzy obowiązkami służbowymi i domowymi co definitywnie utrudnia wielu osobom zasłanianie się domem czy rodziną używając przy tym najczęściej zwrotu nie mam czasu. Stara maksyma głosi, że dla chcącego nic trudnego, a chińskie przysłowie "Jak masz mało czasu to weź sobie jeszcze jedno zajęcie", gdyż zgodnie z teorią Alberta Einstein czas jest odczuciem osobistym i zamiast mówić "nie mam czasu" lepiej brzmi prawda "nie jest to dla mnie ważne" albo "nie chce mi się". Wielu wolontariuszy tej imprezy po prostu zakrzywiło czasoprzestrzeń.

Dla wolontariuszy, którym umożliwiono aktywne uczestnictwo w tym ważnym dla Śląska wydarzeniu przydzielono trudne zadania jakim jest kontakt z ludźmi o różnych nastrojach i zamiarach. Chociaż zdarzali się wśród zwiedzających malkontenci to jednak uśmiech gości i ich pozytywne relacje po zwiedzeniu muzeum, możliwość wysłuchania historii tego miejsca od byłych pracowników kopalni Katowice był chyba najlepszą zapłatą za poświęcony czas.

Bogucice Muzeum Śląskie Festiwal Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskie Dzięki wolontariatowi do którego Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach oraz pracownicy Muzeum Śląskie przygotowywali wolontariuszy na długo przed Festiwalem Otwarcia wolontariusze mieli okazję zobaczyć powstające galerie, wystawy, multimedia, a także przebywać w miejscach, które nie będą dostępne dla zwykłych zwiedzających. Szkolenia obejmowały zagadnienia związane z historią Muzeum Śląskiego, wszystkich ekspozycji jakie mogli Państwo zobaczyć, relacji z gośćmi sposobu ich obsługi, a przede wszystkim zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy tak, by maksymalnie poprawić bezpieczeństwo i prewencję. W tym czasie bardzo wiele osób mogło się poznać i nawiązać nowe pozytywne kontakty, oraz zdobyć dodatkowe umiejętności i doświadczenie.

Wrażenia i relacje

Największe wrażenie na zwiedzających zrobiła ekspozycja "Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów" ukazująca burzliwą historię regionu. Ekspozycja ta została przygotowana za pomocą różnych technik wykorzystując eksponaty, zdjęcia, scenografie, filmy, dźwięki i światła. Historia Śląska jest od czasów starożytnych aż poprzez trudny historycznie okres jaki był po 1922 roku zobrazowany linią demarkacyjną przebiegającą w sposób dobitnie obrazujący ówczesny podział Śląska, czy też okres Tragedii Górnośląskiej w której polscy komuniści pod pretekstem powojennego zapotrzebowania na fachowców przez związek radziecki dopuszczali się gwałtów, mordów i prześladowań osób Narodu Śląskiego. Liczne wywózki z obozów koncentracyjnych jak na przykład Zgoda w Świętochłowicach w których gromadzono w nieludzkich warunkach Ślązaków do wywózki symbolizuje fragment wagonu kolejowego z tablicą informacyjną. Warto tu wspomnieć, że rok 2015 został ogłoszony rokiem Tragedii Górnośląskiej. Bogucice Muzeum Śląskie Festiwal Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskie Każdy zwiedzający zwrócił uwagę na blokowisko do którego można było zajrzeć przez okna widząc multimedialny efekt obrazujący sytuację życia codziennego, albo typową PRLowską łazienkę w której wielu amatorów urządzało ciemnie fotograficzne, małego fiata, który pełnił nie tylko rolę samochodu rodzinnego, ale wielozdaniowego. Ukryta gilotyna do której trzeba było zajrzeć przez szkło przypominała trudne okresy Górnego Śląska. Nie zabrakło też akcentu hutniczego. Hutnictwo symbolizują wrota pieca z którego wypływa surówka wykonana w formie iluminacji świetlnej. To ważne szczegóły ze względu na cynkowy charakter Śląska dzięki któremu w najlepszym okresie Śląsk był drugim po USA producentem cynku na Świecie. Nie zabrakło akcentów religijnych zobrazowanych w podobiznach Matki Boskiej Częstochowskiej. Ta wystawa nie omal szczegółowo obrazuje historię Górnego Śląska w taki sposób, że zwiedzający może jej po prostu dotknąć, poczuć i przeżyć jeszcze raz. To chyba właśnie ta wielowymiarowość i jej pozytywne oddziaływanie na wszystkie zmysły zwiedzających wywoływała zachwyt i pozytywne wzruszenie. Wejście do tej galerii silnie pobudzającej zmysły odbywa się przez symboliczne wejście do Kopalni Katowice, przejściu przez jej łaźnię co symbolizuje i przypomina początki nowej siedziby podkreślając przy tym na jakich fundamentach się znajduje, a wychodzi się z galerii w czasach współczesnych dając odwiedzającym powrót do rzeczywistości.

Podsumowując

Wartość całego projektu wynosi prawie 273 mln złotych z czego 181 mln złotych to dofinansowanie ze środków unijnych. Pozostała część jest wkładem własnym Województwa Śląskiego. Inwestycja uzyskała również 2,3 mln zł dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Promesa".

Na zorganizowanie wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach MKiDN przekazało 5,7 mln zł.

Dodatkowo na projekt "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach" uzyskano 15,3 mln złotych z dotacji w ramach programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, którego operatorem jest MKiDN.

Podziękowanie

Bogucice Muzeum Śląskie Festiwal Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskie Tą drogą chciałem podziękować pani dyrektor Alicji Knast oraz jej zespołowi "Gwardii" za świetną pracę, która zaowocuje w sposób bardzo pozytywny dla miasta Katowice oraz całego Śląska, a także za możliwość uczestniczenia i współtworzenia jako wolontariusz Festiwalu Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskie.


autor: Tomasz Makosz Bogucice.info kontakt z autorem artykułu poprzez formularz portalu0048 510 511 085
bogucice.info Śląskie Śląskie Katowice

Festiwal Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskie
Salon fryzjerski Henryk Nowok
Bogucice (niem. Bogutschütz)

Ta witryna używa plików cookie, a pozostając na niej akceptujesz nasz regulamin i politykę dotyczącą plików cookie oraz zasady naszych partnerów.


Napisz do redakcji Bogucice
zespół wokalno instrumentalny avista trio katowice bogucice oprawa śluby muzyka Rodzinny Salon Fryzjerski Henryk Nowok Mysłowice Katowicka 7